Trị bệnh đậu và nhiễm khuẩn kế phát cho chim bồ câu

Trị bệnh đậu và nhiễm khuẩn kế phát cho chim bồ câu

Đàn chim bồ câu xuất hiện đậu vàng trong mồm và cổ họng, mắt và đầu có đậu. Hỏi vừa khắc phục, vừa chủng đậu cho toàn đàn có được không?

Máy Ấp Trứng Mini Ánh Dương HCMC xin chúc bà con chăn nuôi thành công!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*